Wiadomości z zakresu dozoru Technicznego.

Podaj datę oraz nazwę najważniejszego aktu prawnego związanego z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego. Najważniejszym aktem w działalności Urzędu Dozoru Technicznego jest ustawa… Więcej